KONFERENCIJA U CIKAGU, jul 2010

KONFERENCIJA U DUBROVNIKU , septembar 2010

SEMINARI dr SIMS i LENS DŽONSTON 2010:

-Institut za majku i dete, Beograd, 27.09.

– Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, 28.09

– ŠOSO Milan Petrović, Novi Sad, 28.09.

4 porodice u Kini, razne slike