Tim Baze retkih bolesti

Nacionalni koordinatori

Olivera Jovović

Olivera Jovović

KOORDINATOR ZA SRBIJU

Nataša Bulatović

Nataša Bulatović

KOORDINATOR ZA CRNU GORU

Ivona Rabrenović

Ivona Rabrenović

KOORDINATOR ZA CRNU GORU

Gordana Loleska

Gordana Loleska

KOORDINATOR ZA MAKEDONIJU

Vesna Aleksovska

Vesna Aleksovska

KOORDINATOR ZA MAKEDONIJU

Branislav Uzelac

Branislav Uzelac

KOORDINATOR ZA REPUBLIKU SRPSKU

Sanja Bulog

Sanja Bulog

KOORDINATOR ZA HRVATSKU

Za stručan i kvalitetan prevod sadržaja sa engleskog jezika zahvaljujemo se:

Za pravni aspekt sajta, prava korišćenja kao i usklađenosti sa GDPR regulativom zahvaljujemo se:
Advokatu Marini Mijatović