dr Dragica Radojković

Dr Dragica Radojković, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (IMGGI), molekularni je biolog sa više od 30 godina naučnog i radnog iskustva u molekularnoj genetici retkih bolesti.

Na početku karijere radila je u Laboratoriji za medicinsku genetiku i genetičkom savetovališu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, zatim na IMGGI, na Departmanu za humanu genetiku Katoličkog univerziteta u Leuvenu u Belgiji, a od 2005. godine karijeru je nastavila u IMGGI. Od 2006. godine koordinator je baze „Orphanet” za Srbiju.

Rukovodila je ili učestvovala u više nacionalnih i međunarodnih projekata vezanih za retke bolesti, a takođe je rukovodila Sektorom za laboratorijska ispitivanja u IMGGI. Član je nekoliko međunarodnih grupa i tela koja se bave dijagnostikom retkih bolesti.

dr Dragica Radojković

dr Dragica Radojković

KOORDINATOR ZA SARADNJU S ZDRAVSTVENIM RADNICIMA