Ivana Golubović

Ivana Golubović je diplomirala i masterirala na Univerzitetu u Beogradu s temom iz oblasti medicinske humanistike. Osnivač je nacionalnog udruženja obolelih od hereditarnog angioedema „HAE Srbija”.

Zahvaljujući radu udruženja, oboleli od ove retke bolesti su za manje od godinu dana od osnivanja stekli pristup svim dostupnim terapijama za HAE u Evropi. Od 2016. je realizovala više kampanja s ciljem podizanja svesti o hereditarnom angioedemu kako u stručnoj, tako i u široj javnosti.

Učestvovala je u organizaciji okruglih stolova posvećenih ovoj retkoj bolesti na zdravstvenim skupovima u Srbiji, organizovala sastanke s međunarodnim učešćem i izlagala na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Ivana Golubović

Ivana Golubović

KOORDINATOR ZA SARADNJU S UDRUŽENJIMA PACIJENATA