III Regionalna konferencija o retkim bolestima 2022.

Republički fond za zdravstveno osiguranje – Sanja Radojević Škodrić –

Kal research Initiative – Helen Hernandez –

Evropska organizacija za retke bolesti (EURODIS) – Francois Houyez –

Alternativni član Pedijatrijskog komiteta EMA koji predstavlja organizaciju pacijenata, Univerzitet u Gdanjsku – Tomasz Grybek –

Predsednica Nacionalne alijanse za retke bolesti Rumunije, član UO EURODIS –
Dorica Dan

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) – Jadranka Mirković –

Panel 1

Panel 2

Aftermovie – III Regionalna konferencija o retkim bolestima 2022

Pretraga retkih bolesti

PARTNERI

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti