Časopis „Reč za život”

Udruženje „Život“ je osnivač i izdavač prvog i jedinog časopisa o retkim bolestima na Balkanu „Reč za život”, koji postoji od 2015. Cilj je dopreti do medicinskih stručnjaka, doktora, pacijenata, udruženja pacijenata, nadležnih institucija i javnosti. Dostupan je u štampanom i elektronskom obliku, a distribuira se u sve relevantne nadležne institucije (Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Lekarsku komoru Srbije, Institute za javno zdravlje, klinike, bolnice, apoteke, laboratorije), udruženja pacijenata, škole i relevantne obrazovne ustanove širom Balkana, roditeljima i porodicama bolesne dece. Tiraž je 5.000, ali se s vremenom pokazalo je taj tiraž nedovoljan.

Časopis „Reč za život” je dobio veliku evropsku nagradu Evropske organizacije za retke bolesti Black Pearl Award 2018. Ova nagrada pripada Zoji i svoj bolesnoj deci koja su od svih nas načinili bolje ljude.