IV regionalna konferencija o retkim bolestima

Master centar Novosadskog sajma, ul. Polgar Andraša 1, Novi Sad

28.11.2023.

Genetičke terapije u retkim bolestima

Pretraga retkih bolesti

PARTNERI

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti