Politika privatnosti

Pravila o rodnoj ravnopravnosti

Svi pojmovi koji su na internet stranici upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i odnose se i na muški i na ženski rod.

Osnov zaštite ličnih podataka

Život – udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece (udruženje) podržava zaštitu privatnosti posetilaca i korisnika prilikom posete i korišćenja internet stranice www.retkebolesti.com. Naša politika privatnosti poštuje principe postavljene u Zakonu o zaštiti podatak o ličnosti (Službeni glasnik RS, broj 87/2018) i Uredbe Evropske unije o zaštiti ličnih podataka (GDPR).

Propise koji štite lične podatke moramo poštovati ne samo mi kao udruženje, već i svi korisnici naše internet stranice.

U skladu sa značajem zaštite vaših ličnih podataka, molimo vas da pažljivo pročitate politiku privatnosti.

Svrha i namena internet stranice

Naša internet stranica je namenjena svim građanima, a posebno pacijentima i zdravstvenim radnicima u cilju razmene znanja i iskustava u vezi sa retkim bolestima, zdravlja, terapija, kliničkim studijama i svim drugim stručnim informacijama u pogledu unapređenja lečenja retkih bolesti. Pošto smo veoma svesni prirode i osetljivosti podataka koji će se deliti na našoj internet stranici, kroz politiku privatnosti želimo da vas upoznamo sa rizicima i prednostima dostavljanja ličnih podataka.

Pored opšte svrhe, naša internet stranica stvara jednu specifičnu internet zajednicu u okviru koje je definisan obim podataka koji se prikuplja i nivo njihove obrade s obzirom na potrebe korisnika. Naime, vaše interesovanje može biti usmereno na dostavljanje elektronskih biltena koji su podeljeni u dve grupe – medicinski (za zdravstvene radnike) i opšti (za opštu populaciju). Svaki korisnik se može prijaviti za oba biltena bez obzira na svoje medicinsko znanje.

Razmena iskustava i znanja je predviđena kroz komunikaciju na forumima koji su klasifikovani u dve grupe u zavisnosti od tipa korisnika. Prvi forum je određen samo za lekare što znači da je pristup ograničen. Uslov za pristup forumu je posedovanje određene lekarske licence. Drugi forum je formiran za širu zajednicu korisnika, odnosno njemu mogu pristupiti svi zainteresovani. Komunikacija na oba foruma se mora odvijati poštovanjem pravila korišćenja i politike privatnosti.

Svaki korisnik može biti zainteresovan za informacije o specifičnoj retkoj bolesti što će mu biti omogućeno registrovanjem u određenom formularu.

Koje informacije dobijate politikom privatnosti

Udruženje kroz politiku privatnosti vam omogućava da dobijete informaciju:

 • 1. koje lične podatke prikupljamo,
 • 2. u koje svrhe prikupljamo lične podatke,
 • 3. na koji način čuvamo i obrađujemo lične podake.
Vaš pristanak za dostavljanje i obradu podataka i vaše pravo za opoziv pristanka

Lične podatke prikupljamo samo ukoliko nam ih vi predate prilikom registracije na internet stranici. Najvažniji osnov za prikupljanje vaših ličnih podataka je vaš pristanak koji se daje u pisanoj formi u određenom formularu.

Kao udruženje koje poštuje volju svojih korisnika, ukazujemo vam da svoj pristanak možete opozvati u svakom trenutku. Od trenutka podnošenja opoziva pristanka prestaje naše pravo za dalju obradu vaših ličnih podataka. Veoma je važno da znate da je obrada vaših ličnih podataka pre podnošenja opoziva pristanka bila u potpunosti zakonita.

Posebno vas informišemo da se pojedini podaci prikupljaju automatski o čemu ste upoznati čitanjem politike privatnosti koja je objavljena na našoj internet stranici.

Pravo na izmenu ličnih podataka

Svaki korisnik ima pravo da zahteva izmenu ličnih podataka. Kako bismo izvršili izmenu potrebno je da nam dostavite pisani zahtev sa precizno navedenom izmenom.

Pisani zahtev za izmenu ličnih podataka nam možete poslati na adresu:

Život – udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
Adresa: Bulevar Oslobođenja 41, 21000 Novi Sad

Pisani zahtev za izmenu ličnih podataka možete poslati i na e-mail:

 

 1. info@retkebolesti.com
 2. contact@zivotorg.org
Pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje prikupljamo i obrađujemo

Svaki korisnik ima pravo uvida u svoje lične podatke koji se nalaze kod nas. Kako biste dobili željenu informaciju potrebno je da nam pošaljete pisani zahtev na adresu:

Život – udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
Adresa: Bulevar Oslobođenja 41, 21000 Novi Sad

Pisani zahtev za izmenu ličnih podataka možete poslati i na e-mail:

 

 1. info@retkebolesti.com
 2. contact@zivotorg.org
Lični podaci koje prikupljamo od vas

Lični podaci koje prikupljamo od vas možemo podeliti u dve grupe.

Prva grupa pripada podacima koje nam vi dostavite direktno pisanim putem popunjavanjem određene forme na internet stranici:

 1. Ime i prezime,
 2. E-mail adresu,
 3. Nadimak,
 4. Godine starosti,
 5. Šifru,
 6. Zemlju prebivališta,
 7. Mesto prebivališta,
 8. Poštanski broj,
 9. Broj licence (samo za lekare).

Ove informacije nam dostavljate prilikom registracije vašeg naloga na internet stranici.

Druga grupa podataka pripada informacijama koje automatski prikupljamo uvek kada posetite našu internet stranicu. U ove podatke spadaju:

 1. Tehničke informacije o vašem uređaju, operativnom sistemu, pretraživaču koji koristite,
 2. IP adresu

Udruženje prikuplja i obrađuje vaše podatke koji uključuju elektronsku prepisku između vas i udruženja, kao i poruke ostavljene na forumima.

Korišćenje “kolačića” (“cookies”)

Udruženje preko www.retkebolesti.com može da prikuplja podatke i korišćenjem „kolačića“. Preko „kolačića“ udruženje dobija podatke:

 1. koliko korisnika posećuje www.retkebolesti.com,
 2. kako korisnici posećuju www.retkebolesti.com,
 3. na koji način korisnici koriste www.retkebolesti.com,
 4. kada korisnici posećuju www.retkebolesti.com.

Ovi „kolačići“ se koriste radi poboljšanja www.retkebolesti.com i unapređenja baze i podataka koje ona sadrži.

U ovoj politici privatnosti želimo da Vas informišemo da možete svoj internet pretraživač da podesite tako da kontrolišete da li ćete da prihvatite „kolačiće“, odbiti ih ili da dobijete informaciju svaki put kada Vam je poslat „kolačić“.

Pošto udruženje koristi Google Analytics kao alat za analizu, postoji mogućnost da vam oni isporuče „kolačiće“.

Udruženje ne koristi druge platforme za prikupljanje i obradu vaših podataka.

Udruženje nema odgovornost za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka ukoliko pristupite drugim internet stranicama čije lokacije se nalaze na našoj internet stranici. U tom slučaju vam savetujemo da pročitate politiku privatnosti koja se nalazi na drugim internet stranicama koje posećujete.

Maloletnici i prikupljanje podataka

Udruženje ne prikuplja podatke lica mlađih od 18 godina i u skladu sa tim snažno preporučujemo da u pogledu godina starosti ne dostavljate lažne informacije.

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Obim ličnih podata koje prikupljamo zavisi od nivoa vašeg korišćenja internet stranice www.retkebolesti.com.

Na osnovu posebnog formulara koji je potrebno da popunite radi pristupa određenom delu internet stranice opredeljen je i obim ličnih podataka. U ovom pogledu reč je o podacima koji se ne prikupljaju automatski samim pristupom na internet prezentaciju, već ličnim podacima koje potrebno direktno da unesete u formular.

Čuvanje i obrada ličnih podataka

Korišćenjem internet stranice i registracijom vi dajete saglasnost da podatke koje ste nam dostavili možemo da čuvamo i obrađujemo.

Lične podatke koje ste nam dostavili čuva udruženje čije se poslovno sediše nalazi u Republici Srbiji. Udruženje koje prikuplja vaše lične podatke preko internet stranice www.retkebolesti.com kao rukovalac podataka je odgovorno za njihovo čuvanje.

Vaše lične podatke koristiće udruženje kako bi:

 1. vam se dostavili elektronski bilteni za koje ste se registrovali,
 2. vam se omogućio pristup forumima i učestvovanje u komunikaciji u okviru foruma,
 3. vam se dostavili podaci o specifičnoj retkoj bolesti,
 4. se odvijala elektronska komunikacija (e-mail prepiska) između vas i udruženja.

Radi sprovođenja istraživanja, održavanja internet stranice www.retkebolesti.com, uređivanja sadržaja, udruženje će korisiti treća lica kao obrađivače podataka koji će za to imati posebna ovašćenja.

Prava udruženja na izmenu politike privatnosti

Udruženje ima pravo da bez obaveštenja korisnika promeni, izmeni i dopuni politiku privatnosti.

U slučaju promene politike privatnosti, udruženje nema odgovornost za posledice nastale usled promene.

Nakon promene udruženje će smatrati da je korisnik upoznat sa izmenjenom sadržinom politike privatnosti pošto pristupi pregledu/korišćenju internet stranice.

Dostavljanje podataka nadležnim organima

Udruženje će jedino na osnovu sudske odluke i ukoliko postoji zakonska obaveza imati obavezu da dostavi/otkrije vaše lične podatke koji se nalaze kod njega.