Republika srpska

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske

https://savezzarijetke.org/

Adresa: Dragočaj bb, 78 000 Banjaluka

tel: +387 66 863 267

mail: rijetkebolesti.rs@hotmail.com, info@savezzarijetke.org

 

Udruženje oboljelih od hemofilije Republike Srpske

https://hemofilijars.com/

adresa: Jovanke Gajic Zmijanjke 43, Banja Luka

email:info@hemofilijars.com

tel: +387 65 919 112

 

Udruženje za cističnu fibrozu Republike Srpske

https://www.facebook.com/UdruzenjezacisticnufibrozuRS/

Udruženje za mukopolisaharidozu Doboj.

https://mukopolisaharidoza.blogspot.com/p/informacije.html