Severna Makedonija

Nacionalna alijansa za retki bolesti Severne Makedonije

https://retkibolesti.mk/

Udruženje za pomoć I podršku pacijentima sa hematološkim oboljenjima

http://www.hema.org.mk

adresa: Kosta Novakovik 42 , Skoplje

tel: +389 78 397 704

email: contact@hema.org.mk

Udruženje osoba sa spinalnom mišićnom atrofijom- Stop SMA

https://stopsma.mk/

contact@stopsma.mk

tel: +389 75 422 821

Udruženje građana za retke bolesti “Život sa izazovima”

http://challenges.mk/?p=2288&lang=en

email: info@challenges.mk

tel: +389 70 705 446

adresa: Boris Radosavljević Goce 12, Bitola

“Save Liver” Udruženje pacijenata sa oboljenjima jetre

https://www.facebook.com/SLAPSaveLiverAssociationforPatients/

Udruženje roditelja dece sa retkim neurološkim bolestima (Rett syndrom, Vilijams syndrom…) KOKICINJA Skoplje

Adresa: Elisije Popovski Marko 37-1/2 Skoplje

Email:  kokicinja@gmail.com

Biljana Vlastimirova, predsednik

HAE MACEDONIA
St.Naroden front 13/56, 1000 Skopje
www.haemacedonia.haei.org/
njovanovska@haei.org